Duchovná obnova v teple domova

Táto kniha vznikla na základe otázok, ktoré nám adresovali rodiny potom, ako sa zúčastnili na duchovnej obnove v našom zariadení.

"A čo máme robiť teraz, keď sa vrátime domov? Existuje niečo, čo by nám pomohlo vo zveľaďovaní nášho duchovného života?

Kniha ponúka pracovné schémy pripravené na použitie. Schémy obsahujú vysvetlenia, biblické odkazy a návod na prácu, ktorú pár môže urobiť aj samostatne. Kniha nemá len jedného adresáta, môže sa používať v rôznych situáciách:
- môže ju použiť manželský alebo snúbenecký pár, ktorý sa rozhodol, že sa v teple svojho príbytku vynasnaží zlepšiť vnútorný život svojho vzťahu;
- môžu ju používať angažované páry v rôznych spoločenstvách - kniha im poskytne úvodné podnety, ktoré im umožnia pracovať a vytvárať dialóg na stretnutiach;
- môžu ju používať kňazi alebo tí, čo sa venujú pastorácii manželských párov a rodín, na prípravu stretnutí alebo duchovných obnov. Nájdu tu praktické pomôcky a v prvej kapitole aj niekoľko podnetov, ako organizačne zabezpečiť prácu v skupine alebo na stretnutí.

4,50 €