Kontaktujte nás

   

ARS-SK

Email: info@manzelskykalendar.sk

Telefónne číslo: +421 911 911 780

Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Zodpovedná osoba: Dušan Kamenár, PhD.

IČO: 0042216354

DIČ: 2023336183

IČ DPH: SK2023336183